TRANG CHỦ - Chính quyền số

Chương trình IT TODAY

Phát triển, xây dựng các cổng thông tin ứng dụng và dữ liệu dùng chung

Kiến trúc - chính quyền TP. Hồ Chí Minh
https://chinhquyendientu.hochiminhcity.gov.vn/

Kiến trúc CQĐT TP.HCM về bản chất là một cách tiếp cận để mô tả sứ mệnh và mục tiêu chiến lược của Thành phố, các hoạt động và nghiệp vụ các Sở/ban/ngành, các quận/huyện, phường/xã/thị trấn và cơ quan trực thuộc thành phố sẽ được thực hiện như thế nào dựa trên nền tảng ứng dụng CNTT một cách đồng bộ, thống nhất trong thời chuyển đổi số.

Triển khai các dịch vụ nền tảng liên thông tích hợp HCMLGSP
https://api.tphcm.gov.vn/

Nền tảng tích hợp, chia sẻ liên thông kết nối chính quyền điện tử thành phố
Thực hiện cơ chể liên thông giải quyết thủ tục hành chính

Cổng dữ liệu TP. Hồ Chí Minh
https://data.hochiminhcity.gov.vn/

Cổng dữ liệu của thành phố là nơi khai thác tập trung Kho dữ liệu dùng chung của thành phố, phục vụ cho nhu cầu kết nối, chia sẻ, khai thác dữ liệu của các cơ quan nhà nước thành phố.

Cổng dữ liệu mở TP. Hồ Chí Minh
https://opendata.hochiminhcity.gov.vn/

Dữ liệu mở là dữ liệu có thể được tự do sử dụng, chia sẻ và phát triển với bất kỳ mục đích nào. Một số dữ liệu của thành phố Hồ Chí Minh sẽ được mở ra cho Người dân và Quý doanh nghiệp để: - Thông tin - Nghiên cứu - Xây dựng các ứng dụng và công cụ trên dữ liệu mở.

Một số ứng dụng cung cấp tiện ích cho người dân

Cổng 1022 tiếp nhận và phản ánh thông tin

Hệ thống tổng đài khẩn cấp 113 - 114 - 115

Ứng dụng thông tin giao thông

Ứng dụng thông tin xe buýt

Ứng dụng thông tin quy hoạch

Ứng dụng cảnh báo ngập

CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ HƯỚNG ĐẾN

CHÍNH QUYỀN SỐ

 

© 2020 Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông - Thành phố Hồ Chí Minh| Thiết kế bởi HCMICTI

// ]]>