Bà Võ Thị Trung Trinh - Phó giám đốc Sở TTTT TP.HCM trình bày Báo cáo kết quả triển khai ứng dụng CNTT năm 2018 và phương hướng năm 2019.
Thứ năm, 08/04/2021, 14:38 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
1 Tải về Hình
Số lượng lượt xem: 128