title

Những nội dung CĐS thiết thực được chia sẻ đến gần 1000 cán bộ chuyên trách CNTT
Thứ tư, 06/04/2022, 13:22 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Huy Dũng đề nghị chuyển đổi số (CĐS) là thiết thực, gần gũi. Theo đó, các đơn vị chuyên trách CNTT các Bộ, ngành, địa phương chú trọng chú trọng tinh thần và nội dung CĐS với 6 định hướng, 22 nhiệm vụ cụ thể trong năm 2022.

Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Huy Dũng: Bản chất của CĐS là giản dị, là gần gũi, là thiết thực.

 

Ngày 06/4/2022, Bộ TT&TT đã tổ chức Chương trình bồi dưỡng, tập huấn về CĐS năm 2022 dành cho lãnh đạo đơn vị chuyên trách CNTT. Tham dự Chương trình có lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ TT&TT và hơn 800 đại biểu là lãnh đạo, cán bộ đến từ các đơn vị chuyên trách CNTT bộ, ngành, cơ quan trung ương; các Sở TT&TT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo phương thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến tại 96 điểm cầu.

Đây là hoạt động đầu tiên khởi động cho Chương trình bồi dưỡng, tập huấn về CĐS trong năm 2022, giúp đem lại những thông tin hữu ích và những chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức cũng như trong hành động của Lãnh đạo các đơn vị chuyên trách CNTT.

CĐS là giản dị, là gần gũi, là thiết thực

Phát biểu tại chương trình, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Huy Dũng cho biết: "CĐS là chưa có tiền lệ. Vì vậy, tinh thần ở đây là chúng ta cùng nhau làm cái mới, cùng trao đổi, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm với nhau".

Việc tổ chức chương trình hôm nay cũng đánh dấu ngày đầu tiên chính thức triển khai Quyết định số 146/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực CĐS quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030".

Thứ trưởng nêu rõ: "Đây có lẽ cũng là một việc làm chưa có tiền lệ. Gần như ngay lập tức sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành văn bản là văn bản đi vào thực tiễn cuộc sống luôn thay vì chờ đăng ký kế hoạch và thường là khởi động triển khai sau một năm như trước đây".

Theo Thứ trưởng, có thể coi năm 2020 là năm khởi động nhận thức về CĐS, năm 2021 là năm bắt đầu triển khai, trải nghiệm về CĐS trong bối cảnh đại dịch, năm 2022 là năm đẩy mạnh CĐS theo hướng lấy người dân làm trung tâm, toàn dân và toàn diện.

Để thúc đẩy, hỗ trợ và hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương thực hiện CĐS có những bước đột phá trong năm 2022, ngày 06/3/2022, Bộ TT&TT đã có văn bản số 797/BTTTT-THH hướng dẫn một số nhiệm vụ quan trọng thúc đẩy triển khai CĐS năm 2022.

Trong đó, định hướng xuyên suốt về CĐS năm 2022 là đưa hoạt động của người dân, doanh nghiệp (DN) lên môi trường số thông qua phổ cập sử dụng các nền tảng số Việt Nam, giúp người dân, DN thụ hưởng trực tiếp sự tiện lợi cũng như lợi ích của CĐS. cuC thể có 6 định hướng gồm:

(1) Phổ cập sử dụng sàn thương mại điện tử (TMĐT) cho người dân và các hộ sản xuất nông nghiệp (SXNN), hộ kinh doanh cá thể;

(2) Phổ cập sử dụng nền tảng dạy học trực tuyến, trong đó chú trọng hướng dẫn người dân chủ động sử dụng các nền tảng số phục vụ việc học tập, ôn luyện các môn học về khoa học tự nhiên, ngoại ngữ, kỹ năng số, kỹ năng mềm;

(3) Phổ cập sử dụng nền tảng số hỗ trợ tư vấn sức khỏe cá nhân, kết nối trực tiếp giữa người dân với bác sĩ theo quy định của pháp luật, sử dụng nền tảng số hỗ trợ tư vấn khám chữa bệnh từ xa của các bệnh viện.

(4) Phổ cập sử dụng nền tảng số khác phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân như liên lạc, giải trí, du lịch, đi lại, ăn uống và bảo đảm an toàn thông tin (ATTT) mạng.

(5) Phổ cập sử dụng dịch vụ công (DVC) trực tuyến do cơ quan chính quyền các cấp cung cấp cho người dân, DN.

(6) Phổ cập sử dụng nền tảng số phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh (SXKD) của DN nhỏ và vừa.

Ngoài ra, Bộ TT&TT cũng đề nghị các bộ, ngành, địa phương tập trung chỉ đạo triển khai 22 nhiệm vụ, giải pháp quan trọng vừa mang tính trung hạn, vừa mang tính ưu tiên triển khai trong năm 2022 để thực hiện các định hướng nêu trên.

Thứ trưởng nhấn mạnh: "Bản chất của CĐS là giản dị, là gần gũi, là thiết thực". Theo đó, Thứ trưởng đề nghị các cán bộ tham dự không quá chú trọng tới hình thức thể hiện, mà chú trọng vào tinh thần và nội dung.

Một số lưu ý trong triển khai CĐS trong năm 2022

Trong Chương trình tập huấn, Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng đã trực tiếp truyền đạt chi tiết 12 nội dung tập huấn, các kinh nghiệm, bài học trong nước và quốc tế liên quan đến CĐS.

Các đại biểu tham dự tập huấn tại đầu cầu trụ sở Bộ TT&TT

Cụ thể, 12 nội dung hướng dẫn được Thứ trưởng truyền đạt gồm: (1). Xây dựng nghị quyết CĐS của cấp ủy; (2). Xây dựng kế hoạch hành động của cấp chính quyền (3). Quản lý hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước (NSNN); (4). Hướng dẫn bảo đảm ATTT mạng (5). Hướng dẫn triển khai tổ công nghệ số cộng đồng; (6). Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nhân lực; (7). Thúc đẩy phát triển và sử dụng nền tảng số quốc gia; (8). Đưa hộ SXNN lên sàn TMĐT; (9). Kết nối, chia sẻ dữ liệu; (10). Thúc đẩy CĐS DN nhỏ và vừa; (11). Thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt; (12). Hướng dẫn tham gia kênh truyền thông cộng đồng.

Theo Thứ trưởng, công tác đầu tiên và quan trọng nhất là xây dựng nghị quyết của cấp uỷ về CĐS. Theo đó, các Sở TT&TT, các đơn vị chuyên trách CNTT các bộ, ngành cần tham mưu cho Tỉnh uỷ, Ban cán sự Bộ, ngành ban hành Nghị quyết của cấp uỷ Đảng về CĐS theo hướng dẫn tại văn bản số 16-CV/BCSĐ ngày 26/5/2021 của Ban cán sự đảng Bộ TT&TT về hướng dẫn xây dựng nghị quyết về CĐS.

Thứ trưởng nhấn mạnh: "CĐS là một xu thế tất yếu, xu thế của thế giới và của Việt Nam để phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới. CĐS là tạo ra sự thay đổi. CĐS là chấp nhận cái mới. CĐS là cho cái mới một không gian phát triển và do vậy CĐS cần có một sự thống nhất về mặt chủ trương từ Trung ương tới địa phương".

Ở tầm quốc gia, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 52/NQ-TW ngày 27/9/2019 về một số chủ tưởng, chính sách chủ động tham gia cách mạng công nghiệp lần thứ 4, Thủ tướng Chính phủ đã ký phê duyệt Chương trình CĐS quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 ngày 3/6/2020 và các chiến lược, chương trình kế hoạch triển khai cụ thể. Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã khẳng định đẩy mạnh CĐS quốc gia là một trong những định hướng phát triển đất nước trong giai đoạn 10 năm tới 2021 – 2030 và thực hiện CĐS quốc gia là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ Đại hội XIII.

Thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, để đẩy mạnh triển khai CĐS tại các địa phương, góp phần thúc đẩy CĐS quốc gia, các Thành uỷ/Tỉnh uỷ có thể xem xét ban hành Nghị quyết riêng về CĐS để có chủ trương ở tầm chiến lược về chỉ đạo công tác CĐS tại địa phương trong giai đoạn hiện nay. Nghị quyết của Thành uỷ/Tỉnh uỷ về CĐS là cơ sở, nền móng quan trọng để triển khai CĐS trên địa bàn.

Theo thống kê của Bộ TT&TT đã có 48/63 Thành/Tỉnh uỷ ban hành Nghị quyết chuyên đề hoặc lồng ghép nội dung CĐS trong các Nghị quyết của Tỉnh/Thành uỷ. Đối với các tỉnh chưa ban hành Nghị quyết, Thứ trưởng đề nghị các Sở TT&TT tham mưu một cách phù hợp để Nghị quyết được ban hành ngay trong tháng 4/2022 theo tinh thần của cuộc họp giao ban quản lý nhà nước ngành TT&TT quý I năm 2022. 

Về ban hành kiến trúc chính phủ điện tử (CPĐT) 2.0, Thứ trưởng đề nghị mỗi bộ, ngành, địa phương cần sớm xây dựng và ban hành Kiến trúc Chính phủ/Chính quyền điện tử 2.0; tổ chức phổ biến, quán triệt tới toàn bộ các tổ chức, cá nhân liên quan về quản lý, duy trì, cập nhật và tuân thủ kiến trúc CPĐT; tổ chức giám sát, kịp thời phát hiện và xử lý, khắc phục các trường hợp không tuân thủ.

Thứ trưởng cũng lưu ý CĐS là phải đảm bảo ATTT. "ATTT là tấm khiên bảo vệ vững chắc để chuyển đổi số thành công, bền vững".

Các đại biểu từ 96 điểm cầu tham dự tập huấn

Về triển khai tổ công nghệ số cộng đồng (CNSCĐ), Thứ trưởng cho biết đây là cánh tay nối dài của chính quyền, Ban chỉ đạo CĐS tỉnh thực hiện các nhiệm vụ CĐS của quốc gia, của tỉnh, huyện, xã. Bộ TT&TT có văn bản hướng dẫn số 793/BTTTT-THH ngày 05/3/2022. Theo đó, Bộ TT&TT hướng dẫn, điều phối chung. Đoàn Thanh niên tham gia với vai trò nòng cốt, chủ lực. Bí thư Đoàn Thanh niên xã làm Tổ trưởng Tổ CNSCĐ cấp xã. Các tỉnh có thể tham khảo kinh nghiệm mô hình triển khai thành công của Lạng Sơn khi đã thành lập CNSCĐ tại 11/11 huyện, 200/200 xã với hơn 1.700 Tổ, hơn 6.000 thành viên tham gia

Về nền tảng số quốc gia, Thứ trưởng nhấn mạnh khuyến khích và hướng dẫn người dân, DN tích cực sử dụng các nền tảng số Việt Nam phục vụ các nhu cầu SXKD, học tập, làm việc, giải trí và các hoạt động khác; Góp phần hình thành và phát triển các DN công nghệ số nòng cốt có năng lực làm chủ thị trường trong nước và vươn ra khu vực và thế giới.

Thứ trưởng đề nghị các Sở TT&TT tham mưu UBND đề xuất đẩy mạnh sử dụng các nền tảng số quốc gia; Xây dựng, phê duyệt kế hoạch để triển khai cụ thể; Tích cực phối hợp với DN nòng cốt, Bộ TT&TT và các Cơ quan chủ quản thúc đẩy phát triển, đưa các nền tảng số quốc gia vào sử dụng; Tham mưu UBND ban hành các cơ chế, chính sách ưu tiên thúc đẩy sử dụng phát triển nền tảng số quốc gia trên địa bàn tỉnh; Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến sử dụng các nền tảng số quốc gia tại địa phương; Căn cứ nhu cầu CĐS của địa phương, tham mưu cho UBND tỉnh đề xuất đặt hàng và bổ sung danh sách các nền tảng số quốc gia.

Về hướng dẫn đưa hộ SXNN lên sàn TMĐT, Bộ TT&TT đã ban hành Quyết định 1034/QĐ-BTTTT năm 2021 ban hành Kế hoạch hỗ trợ đưa hộ SXNN lên sàn TMĐT, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn. Hai DN nòng cốt đưa hộ SXNN lên sàn TMĐT là Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Postmart.vn) và Tổng Công ty CP Bưu chính Viettel (voso.vn).

Các hộ SXNN sẽ được đào tạo kỹ năng số, các kỹ năng TMĐT như: Đăng ký tài khoản; Tạo gian hàng, chụp ảnh, livestream; marketing số; thực hiện quy trình đóng gói - kết nối - giao nhận để hộ SXNN tác nghiệp trong toàn bộ quá trình kết nối mua bán trên sàn TMĐT.

Thứ trưởng đề nghị các địa phương, đặc biệt là các địa phương "mùa nào thức nấy" cần lên kế hoạch phối hợp cụ thể với các sàn TMĐT, phân bổ nguồn lực để hỗ trợ người dân, hộ SXNN tiêu thụ nông sản đúng thời điểm để nông sản có giá trị cao nhất.

CĐS là hành trình dài cần chia sẻ kinh nghiệm

Để thực hiện thành công các nhiệm vụ CĐS năm 2022, Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng cũng đề nghị các địa phương, tổ chức tuyên truyền, phổ biến, chia sẻ kinh nghiệm, mô hình CĐS của bộ, ngành, địa phương, chủ động thí điểm triển khai các sáng kiến mới tại địa phương có khả năng nhân rộng trên toàn quốc.

Bộ TT&TT liên tục cập nhật Cẩm nang CĐS tại địa chỉ dx.mic.gov.vn; Cập nhật chia sẻ, bài học, kinh nghiệm CĐS của các Bộ ngành, địa phương tại địa chỉ t63.mic.gov.vn; Công bố danh mục các bài toán CĐS để các Bộ ngành, địa phương tham khảo tại địa chỉ c63.mic.gov.vn.

Cho đến nay, đã có hơn 50 bài toán, hơn 21 câu chuyện CĐS được chia sẻ. Theo Thứ trưởng, "Thành công đến từ chia sẻ. Việc khó ở địa phương này có thể là đã được giải quyết hoặc có ý tưởng được giải quyết ở địa phương khác. Nếu chúng ta kể, chúng ta chia sẻ câu chuyện ra ngoài thì chắc chắn có một người nào đó ở nơi khác có thể giúp chúng ta".

Thứ trưởng nhấn mạnh: "CĐS là một hành trình dài. Chỉ bắt đầu hành trình khi mà chúng ta hình dung rõ mục tiêu biết mình đang đi đến đâu. Muốn đi nhanh thì đi một mình nhưng muốn đi xa thì phải đi cùng nhau nên Bộ TT&TT coi ý thức cập nhật các kinh nghiệm, câu chuyện CĐS là giải pháp để đi xa cùng nhau"./.

Hoàng Linh

Nguồn: ictvietnam.vn

Số lượng lượt xem: 360