Bà Võ Thị Trung Trinh - Phó giám đốc Sở TTTT TP.HCM và các sở, ngành cùng ký cam kết thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ Cải cách hành chính năm 2019 dưới sự chứng kiến của lãnh đạo TP.
Thursday, 08/04/2021, 14:39 PM
Cỡ chữ Màu chữ image
Download Hình
# of Views: 206