title

Liên thông dữ liệu hộ tịch điện tử, an sinh xã hội, bảo hiểm với CSDL dân cư
Sunday, 12/12/2021, 06:18 AM
Cỡ chữ Màu chữ image

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa yêu cầu liên thông cơ sở dữ liệu (CSDL) hộ tịch điện tử toàn quốc, CSDL an sinh xã hội và CSDL quốc gia về bảo hiểm với CSDL quốc gia về dân cư trong quý I/2022.

Phát triển CSDL quốc gia về dân cư phục vụ chuyển đổi số

Văn phòng Chính phủ vừa thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về việc phát triển ứng dụng Cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về dân cư phục vụ chuyển đổi số quốc gia và phát triển kinh tế - xã hội.

Sau khi nghe Bộ Công an báo cáo tổng quan về Đề án đẩy mạnh ứng dụng CSDL quốc gia về dân cư phục vụ chuyển đổi số quốc gia và phát triển kinh tế - xã hội (gọi tắt là Đề án), ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã chỉ đạo một số nội dung công việc.

Theo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, việc xây dựng Đề án là cần thiết để thúc đẩy phát triển ứng dụng CSDL quốc gia về dân cư (Ảnh minh họa: Internet)

Phó Thủ tướng cho biết, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Công an xây dựng CSDL quốc gia về dân cư là dữ liệu gốc; việc xây dựng Đề án là cần thiết để thúc đẩy phát triển ứng dụng CSDL quốc gia về dân cư, thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống thông tin, CSDL của các bộ, ngành, địa phương theo phương châm tiết kiệm, hiệu quả, tạo thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp (Các dữ liệu khác liên quan tới người dân được coi như mở rộng CSDL quốc gia về dân cư. Các bộ, cơ quan không được yêu cầu người dân khai báo lại những thông tin đã có tại CSDL quốc gia về dân cư).

Để thực hiện hiệu quả việc phát triển ứng dụng CSDL quốc gia về dân cư, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an khẩn trương xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định về định danh và xác thực điện tử; xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác CSDL quốc gia về dân cư bảo đảm cơ chế chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan nhà nước với nhau và giữa các cơ quan nhà nước với các đơn vị cung cấp dịch vụ công thiết yếu, hoàn thành trước tháng 5/2022.

Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ TT&TT đề xuất cơ chế bảo đảm kinh phí duy trì, vận hành, khai thác CSDL quốc gia về dân cư.

Bộ TT&TT chủ trì nghiên cứu đề xuất cơ chế tài chính trong việc chia sẻ dữ liệu, xác thực thông tin giữa các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, người dân đảm bảo thuận tiện, tiết kiệm cho người dân, doanh nghiệp; đồng thời các cơ quan được giao xây dựng, vận hành các CSDL có nguồn kinh phí ổn định, liên tục nhằm duy trì, cập nhật CSDL và phát triển các tiện ích liên quan để phục vụ yêu cầu chuyển đổi số kinh tế - xã hội.

Bảo đảm xác thực chính xác thông tin người dân

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng giao Văn phòng Chính phủ cùng với Bộ Công an, trong tháng 12/2021, lựa chọn một số dịch vụ công trực tuyến thiết yếu mức độ 4 để ưu tiên triển khai thống nhất, đồng bộ, kết nối với Cổng Dịch vụ công quốc gia, xác thực thông tin người dân dựa trên CSDL quốc gia về dân cư.

Trên có sở đó, sẽ rút kinh nghiệm, báo cáo Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương thực hiện đồng bộ, phấn đấu cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đủ điều kiện ngay trong năm 2022 để phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Bộ GD&ĐT thực hiện ngay việc đồng bộ dữ liệu giáo viên và học sinh. Bộ Tài chính đồng bộ dữ liệu thuế với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư do Bộ Công an quản lý, hoàn thành trong quý I/2022.

Bộ Tư pháp, Bộ LĐTB-XH, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Công an thực hiện kết nối, liên thông CSDL hộ tịch điện tử toàn quốc, CSDL an sinh xã hội, CSDL quốc gia về bảo hiểm với CSDL quốc gia về dân cư, bảo đảm xác thực chính xác thông tin người dân trong hồ sơ đăng ký khai sinh, đăng ký kết hôn, đăng ký khai tử; các đối tượng chính sách, người tham gia bảo hiểm, hoàn thành trong quý I/2022.

Các bộ, ngành, địa phương được yêu cầu phải khẩn trương phối hợp với Bộ Công an tổ chức triển khai Quyết định 34 ngày 8/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử trên nền tảng CSDL quốc gia về dân cư, CSDL căn cước công dân và CSDL quốc gia về xuất nhập cảnh; quyết định 1911 ngày 15/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa CSDL quốc gia về dân cư với các CSDL quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành.

Vân Anh

Nguồn: ictnews.vietnamnet.vn

# of Views: 127