title

Nhiều giải pháp sáng tạo được trao Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2021
Friday, 10/12/2021, 17:30 PM
Cỡ chữ Màu chữ image

Chiều 9-12, lễ trao Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2021 - Vietnam Digital Awards đã được tổ chức dưới 2 hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Đây là giải thưởng quốc gia do Bộ TT-TT trực tiếp chỉ đạo nhằm tôn vinh những thành tựu chuyển đổi số xuất sắc của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp và cá nhân, thúc đẩy công cuộc chuyển đổi số quốc gia. 

 

Giải thưởng tuy diễn ra đúng với thời điểm dịch bệnh bùng phát, tuy nhiên do chủ động thực hiện việc đăng ký và thu nhận hồ sơ bằng hình thức trực tuyến nên số lượng hồ sơ dự giải còn nhiều hơn mọi năm, lên đến hơn 300 hồ sơ tham dự từ các cơ quan tổ chức, cộng đồng doanh nghiệp và cá nhân trên toàn quốc.

Trải qua các vòng sơ khảo, chung khảo, hội đồng giám khảo đã chọn lựa được 53 hồ sơ xuất sắc nhất để trao giải thưởng ở 4 hạng mục: Cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp chuyển đổi số xuất sắc; Doanh nghiệp chuyển đổi số xuất sắc; Sản phẩm, giải pháp chuyển đổi số tiêu biểu; Sản phẩm, giải pháp thu hẹp khoảng cách số. 

Theo đánh giá của hội đồng giám khảo, các công trình, giải pháp, sản phẩm đạt giải đều mang tính sáng tạo và đã phát huy hiệu quả, mang lại lợi ích kinh tế, xã hội lớn. Đặc biệt, nhiều công trình, giải pháp đáp ứng nhu cầu xã hội hiện nay như giải pháp ATM gạo, ATM khẩu trang của Công ty cổ phần Vũ trụ xanh; giải pháp Microsoft Teams hỗ trợ miễn phí việc học online cho các trường học; nền tảng quản lý thông tin y tế cơ sở của Viettel Solutions, nền tảng callbot…

Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam được xem là góp phần phát hiện và tôn vinh những sản phẩm, dịch vụ, giải pháp công nghệ số tiêu biểu của Việt Nam; đồng thời tiếp tục cổ vũ và khuyến khích các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực mạnh dạn đầu tư, ứng dụng công nghệ số để chuyển đổi số thành công.  

TƯỜNG VY

Nguồn: www.sggp.org.vn

# of Views: 155