TP.HCM: Triển khai kiến trúc chính quyền điện tử
Wednesday, 07/04/2021, 15:34 PM
Cỡ chữ Màu chữ image
UBND TP.HCM chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến kiến trúc Chính quyền điện tử TP trên các phương tiện thông tin đại chúng
# of Views: 42043