Phát triển hạ tầng chính quyền số - Chính quyền số

Phát triển hạ tầng chính quyền số

Hạ tầng viễn thông -
công nghệ thông tin

Hình thành ít nhất 2 hệ thống trung tâm dữ liệu thành phố

Hạ tầng
Internet vạn vật (IoT)

Tích hợp cảm biến và ứng dụng công nghệ số

Hạ tầng
dữ liệu

  • Triển khai và khai thác Kho dữ liệu dùng chung của thành phố
  • Chuẩn hóa và tái cấu trúc lại các hệ thống thông tin

Phát triển
nền tảng số

  • Nền tảng tích hợp & chia sẻ dữ liệu
  • Nền tảng Internet vạn vật (IoT)
  • Nền tảng trí tuệ nhân tạo
  • Nền tảng kết nối dịch vụ số hóa
  • Nền tảng chuỗi khối (blockchain)
  • Nền tảng định danh điện tử (eID)

CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ HƯỚNG ĐẾN

CHÍNH QUYỀN SỐ

 

© 2020 Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông - Thành phố Hồ Chí Minh| Thiết kế bởi HCMICTI

// ]]>