TPHCM hình thành chương trình nghiên cứu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo
    Hình ảnh TPHCM hình thành chương trình nghiên cứu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo