Tổng hợp - Chính quyền số

Hạ tầng viễn thông -
công nghệ thông tin

Hình thành ít nhất 2 hệ thống trung tâm dữ liệu thành phố

Hạ tầng
Internet vạn vật (IoT)

Tích hợp cảm biến và ứng dụng công nghệ số

Hạ tầng
dữ liệu

  • Triển khai và khai thác Kho dữ liệu dùng chung của thành phố
  • Chuẩn hóa và tái cấu trúc lại các hệ thống thông tin

Phát triển
nền tảng số

  • Nền tảng tích hợp & chia sẻ dữ liệu
  • Nền tảng Internet vạn vật (IoT)
  • Nền tảng trí tuệ nhân tạo
  • Nền tảng kết nối dịch vụ số hóa
  • Nền tảng chuỗi khối (blockchain)
  • Nền tảng định danh điện tử (eID)

Xây dựng Cổng dịch vụ công trực tuyến thành phố

Triển khai các ứng dụng nhằm nâng cao sự tương tác giữa chính quyền và người dân

Ứng dụng công nghệ số để nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước

Phát triển Kho dữ liệu dùng chung và Hệ sinh thái dữ liệu mở

Kế hoạch số hóa hồ sơ và khai thác dữ liệu số hóa phục vụ hoạt động của các cơ quan nhà nước

CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ HƯỚNG ĐẾN

CHÍNH QUYỀN SỐ

 

© 2020 Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông - Thành phố Hồ Chí Minh| Thiết kế bởi HCMICTI

// ]]>