Trang chủ ver 2 - Chính quyền số

Lộ trình chuyển đổi sang mô hình Chính quyền số


Thành phần triển khai Chính quyền số của TP.HCM


Phát triển hạ tầng chính quyền số

Hạ tầng viễn thông -
công nghệ thông tin

Hình thành ít nhất 2 hệ thống trung tâm dữ liệu thành phố

Hạ tầng
Internet vạn vật (IoT)

Tích hợp cảm biến và ứng dụng công nghệ số

Hạ tầng
dữ liệu

  • Triển khai và khai thác Kho dữ liệu dùng chung của thành phố
  • Chuẩn hóa và tái cấu trúc lại các hệ thống thông tin

Phát triển
nền tảng số

  • Nền tảng tích hợp & chia sẻ dữ liệu
  • Nền tảng Internet vạn vật (IoT)
  • Nền tảng trí tuệ nhân tạo
  • Nền tảng kết nối dịch vụ số hóa
  • Nền tảng chuỗi khối (blockchain)
  • Nền tảng định danh điện tử (eID)

Triển khai các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án phát triển CQĐT

Xây dựng Cổng dịch vụ công trực tuyến thành phố

Triển khai các ứng dụng nhằm nâng cao sự tương tác giữa chính quyền và người dân

Ứng dụng công nghệ số để nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước

Phát triển Kho dữ liệu dùng chung và Hệ sinh thái dữ liệu mở

Kế hoạch số hóa hồ sơ và khai thác dữ liệu số hóa phục vụ hoạt động của các cơ quan nhà nước

Phát triển, xây dựng các cổng thông tin ứng dụng và dữ liệu dùng chung

Kiến trúc - chính quyền TP. Hồ Chí Minh
https://chinhquyendientu.hochiminhcity.gov.vn/

Kiến trúc CQĐT TP.HCM về bản chất là một cách tiếp cận để mô tả sứ mệnh và mục tiêu chiến lược của Thành phố, các hoạt động và nghiệp vụ các Sở/ban/ngành, các quận/huyện, phường/xã/thị trấn và cơ quan trực thuộc thành phố sẽ được thực hiện như thế nào dựa trên nền tảng ứng dụng CNTT một cách đồng bộ, thống nhất trong thời chuyển đổi số.

Triển khai các dịch vụ nền tảng liên thông tích hợp HCMLGSP
https://api.tphcm.gov.vn/

Nền tảng tích hợp, chia sẻ liên thông kết nối chính quyền điện tử thành phố
Thực hiện cơ chể liên thông giải quyết thủ tục hành chính

Cổng dữ liệu TP. Hồ Chí Minh
https://data.hochiminhcity.gov.vn/

Cổng dữ liệu của thành phố là nơi khai thác tập trung Kho dữ liệu dùng chung của thành phố, phục vụ cho nhu cầu kết nối, chia sẻ, khai thác dữ liệu của các cơ quan nhà nước thành phố.

Cổng dữ liệu mở TP. Hồ Chí Minh
https://opendata.hochiminhcity.gov.vn/

Dữ liệu mở là dữ liệu có thể được tự do sử dụng, chia sẻ và phát triển với bất kỳ mục đích nào. Một số dữ liệu của thành phố Hồ Chí Minh sẽ được mở ra cho Người dân và Quý doanh nghiệp để: - Thông tin - Nghiên cứu - Xây dựng các ứng dụng và công cụ trên dữ liệu mở.

Một số ứng dụng cung cấp tiện ích cho người dân

Cổng 1022 tiếp nhận và phản ánh thông tin

Hệ thống tổng đài khẩn cấp 113 - 114 - 115

Ứng dụng thông tin giao thông

Ứng dụng thông tin xe buýt

Ứng dụng thông tin quy hoạch

Ứng dụng cảnh báo ngập

Chương trình IT TODAY

Áp dụng công nghệ mới để cung cấp trải nghiệm tốt nhất cho người dùng

Trí tuệ nhân tạo (AI) và Máy học

Tự động hóa quy trình robot (RPA)

Điện toán
lượng tử

Công nghệ
blockchain

Internet vạn vật
(IoT)

CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ HƯỚNG ĐẾN

CHÍNH QUYỀN SỐ

 

© 2020 Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông - Thành phố Hồ Chí Minh| Thiết kế bởi HCMICTI

// ]]>